+372 5430 1080
10:00 - 18:00
info@modelforce.eu

Kopterite sissevedu ja piloteerimise reeglid erinevates riikides

Avaleht » Kopterite sissevedu ja piloteerimise reeglid erinevates riikides

Inimesed reisivad üha enam üle maailma, pildistavad, filmivad arhitektuurimälestisi, vaateid linnadele ja rahvusparkidele. Kuid tavalised kaamerad ei ole paku enam rahulust, paljud tahavad midagi huvitavamat ja isegi ekstreemset. Droonide ilmumine on võimaldanud ümber lükata paljud traditsioonilised kujutused fotograafiast ja videofilmimisest.

Kuid see ei ole ainus asjaolu, mis julgustab inimesi droone reisile kaasa võtma. Sellise sammu põhjuseks võivad olla tõsisemad alused: õhusõidukite modelleerijate ja lihtsalt mehitamata õhusõidukite tavalistele fännide võistlused või tradistioonised kokkusaamised. Kõigil neil juhtudel seisavad droonide omanikud silmitsi peamise küsimusega: kas on võimalik tuua sisse oma mudelit konkreetsesse riiki ja kui jah, siis milliseid piiranguid nad peavad silmitsi seisma.

Paljud UAV-mudelid on muutunud tavakasutajatele palju taskukohasemaks ning nende seadmed on paranenud ja hakanud sisaldama foto- ja videokaameraid, autopiloodi süsteemi ja palju muud. Selliste masinate juhtimine on nüüd palju lihtsam kui varem. Seetõttu olid ametivõimud paljudes riikides sunnitud alustama õigusaktide väljatöötamist, mille eesmärk on reguleerida droonide ostmist, registreerimist ja kasutamist. Ametivõimud nõuavad seda sammu erinevatel põhjustel: terrorismi kasv, mõnede kopterite omanike sobimatu käitumine, eraelu puutumatuse rikkumise sagenemine jne.

Mitte alati droonide omanikud ei ole teadlikud erinevates riikides kehtivatest seadustest, mida tõestavad arvukad mehitamata õhusõidukite fännide foorumid ja kogukonnad. Mõnikord võib seaduste mittetundmine põhjustada suuri probleeme. Et seda ei juhtuks, püüame pikemalt peatuda peamistel piirangutel, mis kehtivad mitmetes riikides, kuhu Eesti kodanikud kõige sagedamini reisivad. Tegelikult on paljud reeglid lihtsalt toetuvad mõistlikuse põhimõttele: mitte filmida sõjaväelasi, politseinikke, riigivõimu hooneid, lennujaamu ja raudteejaamu. Ühesõnaga ärge filmige midagi, et probleeme vältida (nali).

Samuti soovime märkida, et kõik õigusaktid võivad muutuda vastavalt ühiskonna uutele suundumustele ja erinevate ohtude tekkimisele. Mehitamata õhusõidukeid, sealhulgas droone käsitlevaid riiklikke eeskirju ajakohastatakse aeg-ajalt ka erinevates riikides. Püüame neid jälgida ja regulaarselt teha vastavaid muudatusi. Artikli lõpus määrame esitatud teave asjakohasuse perioodi. Kui soovite saada mitte ainult värskemat, vaid ka üksikasjalikumat teavet konkreetse riigi õigusaktide kohta, soovitame teil pöörduda algallikate poole ( viited leiate mitmetes arvustuse ariklites).

Euroopa Riigid

Droonide kohta puuduvad ühtsed Euroopa õigusaktid Euroopa Liidu seaduste tähenduses. Euroopa Parlamendi resolutsioone ja soovitusi ei tohiks arvesse võtta. Iga riik – nii ELi liikmesriigid kui ka mitteliikmesriigid – võtab vastu oma seadused kopterite registreerimise ja lennu eeskirjade kohta.

Paljudes Euroopa riikides on mehitamata õhusõidukite kasutamise reeglid ja eeskirjad põhimõtteliselt sarnased nagu näiteks lennukeelud inimeste masskogunemiste või asulate kohal ) kuid osadel erijuhtumitel sooviks pikemalt peatuda. Lisaks veel. Mitmetel foorumitel märkisid mõned turistid, et nad lennutasid oma droone seaduse vastaselt, näiteks asulate kohal ja neid ei karistatud selle eest, kuigi kohalikud elanikud olid teinud märkusi. Pole tähtis, kas see on tõsi või tühine bravuur. Igal juhul ei ole vaja minna seadust rikkuma ja riskida oma maine, rahakoti ja võimaliku riiki sisenemise keeluga.

Itaalia

Euroopa riikide seas on olnud pikka aega üks populaarsemaid turistide seas Itaalia. Kui plaanite oma drooniga reisi Apenniinidesse, siis peaksite teadma, et Itaalia õigusaktid on pärast mehitamata õhusõidukeid käsitlevate esimeste eeskirjade vastuvõtmist 2013. aastal mitu korda muutunud ja pigem karmistamise suunas. Esiteks, nagu paljudes teistes riikides, on dolce vita riigis keelatud kopterite lendamine suure rahvahulga kohal, linnade ja strateegiliste objektide lähedal: raudteejaamad, lennujaamad, elektrijaamad, sõjaväebaasid, valitsushooned. Teiseks kehtivad droonide suhtes eriti ranged normid pealinnas Roomas.

Seega on teil võimalik UAV-d lennutada ainult avatud ruumis, vähemalt poolteistsada meetri kaugusel linnast, ning lisaks peate pidevalt hoidma visuaalset kontakti oma seadmega. UAV-d ei ole võimalik suunata inimestele ja eraomandile lähemale kui 50 m. Lennujaamast kaheksa kilomeetri raadiuses on keelatud pildistada. Kommertsfotograafial on palju piiranguid, Siiski peate selle jaoks litsentsi hankima. Sarnased reeglid kehtivad nii naaberriigis Prantsusmaal kui ka Saksamaal. Muudatused Itaalia seadusandluses on leitavad valitsuse veebilehelt.

Prantsusmaa

Kui järgida kõiki reegleid drooni kasutamisel siis õnnestub vaadata Pariisi nii et mitte sattuda Prantsuse karmi kohtumõistmise alla. 2016. aastal Prantsuse lennuamet andis välja spetsiaalse kümnepunktilise memo inglise keeles turistidele, kes saabuvad riiki, kavatsedes filmimiseks kasutada lendavaid kaameraid. Üldiselt kordab see kõiki eelmainitud põhireegleid: lennukeeld eritsoonides, austus eraelu ja omandi vastu, lennupiirang kõrgusel ja kaugusel jne. Loomulikult ei saa sellises memos esitada kõiki õigusaktide üksikasju ja nüansse, mistõttu suunab see lugejaid valitsuse tsiviillennundusameti kodulehele. Ka meie järgime selle dokumendi autorite eeskuju, mis on igas mõttes kasulik.

Iirimaa

Ühendkuningriigi naaber Iirimaa oli üks esimesi riike, kes jõustas mehitamata õhusõidukite suhtes riiklikud eeskirjad. Uus seadus jõustus 2015. aasta detsembris. Selles nõutakse, et üle ühe kilogrammi kaaluvate droonide omanikud registreeriksid oma sõidukid Iirimaa Lennuameti (IAA) juures. Täpsemate reeglite kohta lisateabe saamiseks külastage IAA kodulehte.

Austria ja Tšehhi Vabariik

Meie turistide seas on sellised riigid nagu Austria ja Tšehhi Vabariik väga populaarsed. Viimases on droonide reeglid sarnased teiste Euroopa riikide vastavate normidega. Kui teie droon on kergem kui 20 kg ja seda kasutatakse isiklikel eesmärkidel, pole litsentse ega registreerimist vaja. Te ei saa droone linnades ja rahvarohketes kohtades käivitada. Seadus kehtestab ka kaalupiirangud: 7-20 kg kaaluvaid seadmeid saab käivitada ainult vähemalt 150 m kaugusel inimestest ja hoonetest. Kogu lisateabe leiate Tšehhi Tsiviillennunduse Ameti kodulehel, kuid on kättesaadav ainult neile, kes valdavad tšehhi keelt. Oluliste dokumentide loetelu ja lingid neile on saadaval UAV Coachi kodulehel.

Huvitavam olukord on Austrias, kus kehtib nelja tsooni reegel, st kogu pilooteerimisruum on jagatud neljaks tüübiks. Kui teil pole drooni lennutamiseks litsentsi, saate seda lennutada ainult avatud ruumides linnadest eemal (st 3-4 tsoonis). Õhust pildistada imelisi vaateid Viinile või Salzburgile teil nii lihtsalt ei õnnesti. Lisaks peavad kuni 150 kg kaaluvad droonioperaatorid hankima litsentsi Austrias või sooritama piloottesti ja teadma ohutusnõudeid. Lisateavet vabariigis kehtivate eeskirjade ja muude droonide kasutamisega seotud küsimuste kohta leiate AustroControli kodulehel. Täielik loetelu dokumentidest ja eeskirjadest on saadaval UAV Coachi kodulehel.

Kreeka

Kreekas, mida armastavad paljud meie kaasmaalased, nagu te teate, on kõik olemas. Ja muidugi tuleb see "kõik" jäädvustada fotole või videole. Enamikku õigusakte ei ole kreeka keelest tõlgitud isegi inglise keelde, mistõttu on turistil raske kohalike eeskirjade keerukuses navigeerida. On teada, et Kreeka seadused keelavad droonide kasutamist lennujaama lähedal (kuni 3 km), juhtimiskeskustest (kuni 3 km), õhusõidukite liikumissuundade lähedal, läheneda linnadele ja asulatele lähemal kui 2 km, teostada lende hoonete, avalike rajatiste ja monumentide kohal, sõjaväebaaside ja armee lähetuspunktide lähedal. Võite õhku tõusta kuni 122 m kõrgusele kui te ei tohi inimestele ja loomadele läheneda. Üldiselt on kõik sama, kui mis tahes EL´i riigis. Lisaks on olemas teatud reeglid fotode ja videote tegemiseks nendest objektidest, mille kohal teie droon saab lennata. Põhimõtteliselt räägime sellest, mida saate tasuta filmida ja mille eest peate maksma. Ingliskeelne tõlgitud valitsuse dokument selgitab neid küsimusi üsna selgelt. Teine asi on see, et Kreeka politseid ja riigi kodanike ei häiri eriti turistid, kes rikuvad seadust, vastavalt rahvusvaheliste foorumite arvustustele.

Küpros

Teine riik, kuhu Eesti kodanikele meeldib puhkusele reisida, on Küpros. Saare lõunaosas jõustus 2015. aasta novembris uus drooniseadus. Põhimõtteliselt on kõik reeglid sarnased teiste Euroopa riikide seaduste sätetega. Nende eeskirjade järgimise eest vastutab Küprose Tsiviillennunduse Amet. Küprose ametivõimud jagavad kõik droonid kolme kategooriasse: kuni 20 kg, 20–150 kg ja üle 150 kg.

Esimesed kaks droonide kategooriat alluvad kohalikele seadustele. Kolmas on Euroopa Lennundusohutusameti huviobjekt. Litsentsimine ja muud bürokraatlikud probleemid puudutavad ainult neid, kelle drooni kaal on üle 3 kg. Droonid on kergemad kui 3 kg kohalikes õigusaktides peetakse endiselt meelelahutuslikuks, ette nähtud üksnes isiklikuks otstarbeks. Selliste droonide kasutamiseks ei ole vaja litsentse ega lube. Veel mitte.

Selline keeruline klassifikatsioon ja mitmete normide sisu on juba tunnistatud aegunuks ja ebaefektiivseks ning kohalikud eksperdid ja poliitikud kavatsevad muuta droonide kasutamise eeskirju. Spetsiaalselt turistide jaoks on amet koostanud käsiraamatu, milles on selgelt välja toodud Aphrodite saare territooriumil piloteerimise reeglid.

Suurbritannia

Ühendkuningriigis jõustusid 2017. aasta juulis droonide õigusaktide muudatused mis kehtisid alates 2014. aastast, ning ilmusid need pärast intsidenti drooniga, mis peaaegu kokkupõrkas reisilennukiga. Kõiki litsentsimise ja lennulubade küsimusi reguleerib Tsiviillennunduse Amet (CAA). Muide, sarnane praktika on välja kujunenud paljudes maailma riikides. Vanade eeskirjade kohaselt ei vajanud alla 20 kg kaaluvate droonide omanikud registreerimist ja litsentsimist. Nüüd on vaja registreerida kõik õhusõidukid, mis on raskemad kui 250 g, ja piloodid on kohustatud teadma mitte ainult ohutu piloteerimise reegleid, vaid kasutama ka ainult neid droone, mis vastavad Briti seadustele (ohutuse osas jne).

Nii nagu Itaalias, saate drooni käivitada ja piloteerida ainult otsese vaatevälja piirides. Briti seaduste kohaselt on selline tsoon horisontaalselt 500 m ja vertikaalselt 122 m. Samuti kehtivad piirangud foto- ja videokaameraga varustatud mehitamata õhusõidukitele. Ei ole lubatud nendega läheneda vähem kui 50 m inimesele, autole, hoonele või muule rajatisele. Mittekaubanduslikke droone ei saa kasutada suure hulga inimeste kohal, sealhulgas mitmesugusele meelelahutuse ja sporditegevusele (sõiduk peab olema sellisest objektist vähemalt 150 m kaugusel).

Nagu Itaalias, peavad kommertsdroonide kasutajad hankima litsentsi riigi Tsiviillennunduse Ametilt. Lisaks püüavad Briti ametivõimud nüüd vastu võtta normi mehitamata õhusõidukite programmeerimiseks, et piirata automaatselt lendude piirkonda, näiteks välistada nende lendamist lennujaamade lähedal. Lisateavet drooni lennutamise reeglite ja eeskirjade kohta leiate CAA kodulehel.

Põhja-Ameerika

Kanada

Ameerika Ühendriikides ja Kanadas on droonide kasutamise reguleerimise tase väga erinev. "Vahtralehe maal" on seadused kõige liberaalsemad. Haldusküsimused kuuluvad Kanada Transpordiministeeriumi pädevusse. Omanikele kehtivad üsna lihtsad ja arusaadavad reeglid. Kui te ei tegele ettevõtlusega ega tee teaduslikke uuringuid, kui teie seade on kergem kui 35 kg (alla 250 kg kaaluvaid droone ei loeta droonideks, vaid neid peetakse mänguasjadeks, mis on tüüpiline paljudele teistele riikidele) ja kui te järgite kõiki ohutuseeskirju ja ei ohusta kedagi, siis ei vaja te litsentsi. Kõik Kanadas kehtivad eeskirjad leiate Kanada Transpordiministeeriumi kodulehel. Droonide kasutamise riiklike eeskirjade muudatused on aga peagi tulemas (selles küsimuses on juba esialgsed ettepanekud tehtud ja neid arutatakse), seega soovitame seda küsimust hoolikalt jälgida, kui plaanite lähikuudel oma drooni ja kaameraga jäähoki kodumaale sõita.

USA

USA-s on seadus palju karmim droonide omanike suhtes, mis on üldiselt mõistetav. Paljud mäletavad 11. septembri sündmusi ja viimasel ajal on USA-s toimunud mitu tõsist droonidega vahejuhtumit. Sellepärast peavad kõik UAV omanikud alates 2015. aasta detsembrist oma sõidukid registreerima. Nendele, kes ostsid droone enne seaduse jõustumist, kehtis 19. veebruarini 2016. seadme registreerimise norm. Ülejäänud pidid sõiduki kohe pärast ostu registreerima. Seaduse rikkujaid ootab ees üsna korralik trahv summas 27 000 dollarit.

Kõigi selliste küsimustega riiklikul tasandil tegeleb Föderaalne Lennuamet. Riiklikud seadused keelavad droonidel tõusta õhku rohkem kui 122 meetrit, lennata lennujaamade läheduses vähem kui 5 miili ja mõne rahvuspargi kohal tõusta õhku. Drooni kaal ei tohi ületada 25 kg. Lisaks peate meeles pidama, et igal osariigil on oma reeglid ja eeskirjad, seega peaksite hoolikalt uurima mitte ainult FAA nõudeid, vaid ka kohalike omavalitsuste nõudeid.

Aafrika

Maroko

Mustal mandril, kus on üha rohkem märgata meie turiste, pole veel palju UAV-sid. Kuid paljudes riikides on juba ilmunud õigusaktid, mis reguleerivad litsentsimist ja piloteerimist. Näiteks Marokos ei ole võimalik kasutada teisest riigist imporditud UAV-st. Aga kui ostsite drooni Marokos, siis saab.

Egiptus ja Tuneesia

Egiptuses on hoopis teine olukord. Põhimõtteliselt ei saa te siin kunagi oma drooni võimalusi kasutada, sest kõik küsimused tuleb lahendada Tsiviillennunduse Ametiga ja see on hukale määratud tegevus. Õhuseaduses on droonide kasutamine sisuliselt täielikult keelatud (mida võib lugeda 2013. aasta lennu- ja lennutranspordiseaduse ingliskeelsest versioonist), kuigi mõned turistid suudavad neid reegleid karistamatult rikkuda. Vastupidi, Tuneesias ei ole turistil raske imelisi vaateid filmida. Peate lihtsalt järgima reegleid. Siiski soovitame jälgida ka muudatusi kohalikes õigusaktides, kuna olukord riigis ja selle piiride lähedal ei ole väga stabiilne, mis võib igal ajal viia reeglite karmistamiseni. Enne reisimist võite pöörduda Tuneesia Tsiviillennunduse Ameti poole.

Lõuna-Aafrika

Veelgi huvitavam olukord on Lõuna-Aafrika seadusandlusega. Siin kehtivad selged eeskirjad, mille järelevalve on usaldatud Lõuna-Aafrika Tsiviillennunduse Ametile (SACAA). Te ei vaja litsentsi, kui te ei tegele äri- ega kommertsfotograafiaga, piloteerige seadet operaatori asukohast 500 m raadiuses ja ärge lähenege hoonetele ega teedele vähem kui 50 m, järgige kõiki ohutuseeskirju. Muul juhul vajate litsentsi (RPA) ja registreerimisprotseduuri Lõuna-Aafrika Vabariigi Tsiviillennunduse Ametilt.

Litsents antakse kaheks aastaks vähemalt 18-aastastele isikutele, kes on läbinud tervisekontrolli. Kolm kuud enne litsentsi kehtivusaja lõppu peate olema uuesti sertifitseeritud. Litsents väljastatakse pärast pilooteksamite sooritamist, samuti inglise keele oskuse testi (neile, kes ei ole emakeelena kõnelejad). Samuti peate pidama pilootpäevikut, kus peate kõik lennud üksikasjalikult märkima. Riigis on FPV-lendude tegemine sisuliselt keelatud ning kõik selleks tegevuseks ettenähtud seaded täielikult keelatud. Rikkumine ähvardab pika vanglakaristusega.

Üksikasjalikku teavet selle kohta leiate Lõuna-Aafrika Tsiviillennunduse Ameti kodulehel.

Aasia

Alustame mõnest araabia riigist, kuigi mitte kõikides on märgatud turistidena Eesti kodanikke. 2015. aastal järgnes paljudes araabia riikides (me ei võta arvesse Põhja-Aafrikat) terve rida seadusi ja ametkondlikke reegleid, mis reguleerisid droonide kasutamist. Kohe tuleb öelda, et õigusaktide iseärasusi mõjutasid mitmed tegurid, millest võib-olla võib kõige olulisemaks pidada terrorismiohtu.

AÜE

Nimetatud riikide hulgas, mis on meie reisijate seas väga populaarsed, tuleks kõigepealt välja tuua Araabia Ühendemiraadid. 2015. aasta kevadel hakkasid siin tegutsema uue drooniseaduse normid. Kuigi need töötati välja Euroopa standardeid silmas pidades (kuna see riik püüab meelitada võimalikult palju turiste ja investoreid erinevatest riikidest), ilmusid seaduse versioonis uuendused (alates 1. maist 2017). Näiteks on nüüd vaja registreerida kõik droonid Tsiviillennunduse Ametis ja märgistada need. Uute reeglite kohaselt on keelatud ka foto- ja videotehnika paigutamine pardale ja objektide filmine.

Alla 5 kg kaaluvaid droone tohib piloteerida ainult lubatud aladel. Keelatud alad jäid samaks: 5 km raadiuses lennujaamadest ja kopteriväljakutest, eraomandi ja avalike rajatiste lähedal. Lennata on võimalik ainult vaateväljas (ilma binoklit kasutamata jne), ainult päevasel ajal ja hea ilmaga ning ärge kasutage droone alkoholijoobes. Kõiki registreeritud droone jälgib nüüd spetsiaalne süsteem sky commander. Lisaks tuleb meeles pidada, et igas emiraadis on ka kohalikud eeskirjad, seega tuleb lennuload saada piirkondlikelt omavalitsustelt. Lisateavet droone käsitlevate üldiste õigusaktide nõuete kohta leiate Tsiviillennundusseaduse kolmandast osast.

Tai

Tais ei olnud oma drooniseadust kuni 2016. aasta alguseni, seega ei olnud võimalik kaameratega droone kasutada. Uus seadus võimaldab teil droone ilma litsentsita kasutada, kui nende kaal ei ületa 2 kg ja seadet kasutatakse isiklikuks otstarbeks. Samuti on olemas eeskirjad, mis reguleerivad lennuohutust. Drooni on vaja alati näha ja piloteerida ainult päevasel ajal. Lennu kõrgus ei tohi ületada 90 m. Teiste droonide kõrval piloteerimine ei ole lubatud, te ei tohi rikkuda privaatsust ning te ei tohi läheneda vähem kui 30 m inimestele, sõidukitele ja rajatistele. Alates 2017. aastast peavad kõik kaameraga droonid (kogumassiga üle 2 kg) olema registreeritud Tai Tsiviillennunduse Ametis. Teavet kõigi viimaste õigusaktide muudatuste kohta saate vaadata ning droonide registreerimiseks alla laadida taotlusvorme Tai Tsiviillennunduse Ameti (CAAT) kodulehel.

Singapur

Singapuris on palju rangeid reegleid, kuid UAV-de osas on need suhteliselt liberaalsed. Luba on vaja nende droonide omanikele, kelle kaal on üle 7 kg. Pole tähtis, milleks te oma seadet kasutate, peate siiski taotlema loa lendamiseks ja pildistamiseks. Drooni äriliseks kasutamiseks peate igal juhul saama loa, olenemata seadme kaalust.

On mitmeid reegleid ja piiranguid, kui UAV lendab erinevates eritsoonides või strateegiliste objektide lähedal. Kuid paljudes aspektides on need sarnased lääneriikide sätetega: lendamine ainult hea ilmaga päevavalguses, ohutu kauguse hoidmine inimeste ja hoonete suhtes jne. Täpsemat teavet lubade kohta on parem vaadata Singapuri Tsiviillennunduse Ameti - CAAS - kodulehel.

Kambodža

Kambodžas, kus turistide ja filmimiseks kasutatavate droonide arv on viimastel aastatel kasvanud, on alates 2015. aasta aprillist mitmete õnnetuste tõttu kehtestatud mehitamata õhusõidukite kasutamisele piirangud. Nüüd, näiteks pealinnas Phnom Penhis, saab drooni käivitada ainult siis, kui linnavalitsus on eelnevalt luba andnud. Avatud ruumides saab UAV-sid kasutada ilma piiranguteta.

Vietnam

Vietnam keelas täielikult droonide sisse- ja väljaveo. Kui te riiki jõuate, võetakse see teilt ära ja seda hoitakse teie riigist lahkumiseni. Kõigi piloteerimisküsimustega tegeleb Vabariigi Kaitseministeerium. Mõnede kasutajate teated, et neil on väidetavalt õnne kombel õnnestunud teostada drooni sissevedu ja isegi kasutada seda, ei vasta tõele.

Hiina

Hiinas on piloteerimisele piirangud Shanghais. Mõned turistid on kaebanud droonide konfiskeerimise katsete üle, kuid tõenäoliselt oli see tingitud ebaõigest transpordist või aku hoiustamise probleemidest. Nii nagu Singapuris, saate ka Lähis-Kuningriigis kasutada droone ilma loata, kui nende kaal on alla 7 kg. 7–116 kg kaaluvaid droone saab kasutada alles pärast Hiina Tsiviillennunduse Ametilt litsentsi saamist. Ja ka üle 116 kg kaaluvatele droonide kasutamiseks peate hankima pilooditunnistuse. Ilma selle agentuuri loata ei ole kommertsdroonide kasutamine võimalik. Lennud on piiratud lennujaamade ja suurte rahvamasside läheduses, mis on sarnane paljude teiste riikide seadustega. Küsimuste korral on soovitatav külastada Hiina Tsiviillennunduse Ameti (CAAC) kodulehte.

Filipiinid, Indoneesia ja Malaisia

Filipiinidel reguleerib kõiki UAV küsimusi riigi Tsiviillennunduse Amet. Siin peavad kõik drooniomanikud registreerima oma sõidukid UAA-s ja omama piloodimistunnistust, mis väljastatakse alles pärast koolitust. Enne kopteri kasutamist on vaja esitada taotlus ja märkida lennu eesmärk. Seaduserikkumised ähvardavad korralike trahvidega.

Sarnased seadused kehtivad Indoneesias väheste detailidega. Igal juhul peate lennust teavitama kohalikke ametivõime ja vähemalt 7 päeva ette.

Malaisias nõutakse ka lennulubade hankimist, kuid ainult Tsiviillennunduse Ametilt.

Austraalia

Riigis on liberaalsemad reeglid kui Aasia riikides. Põhimõtteliselt meenutavad normid Euroopa ja Kanadat. Näiteks kui kasutate oma kopterit ärilistel eesmärkidel, tuleb lend registreerida. Alla 2 kg kaaluvad droonid, mida kasutatakse isiklikel eesmärkidel, ei kuulu registreerimisele, kuid teie kui omanik peate järgima mitmeid reegleid.

Näiteks on keelatud ilma vastava loata läheneda vähem kui 30 m kaugusele transpordile (sh veetranspordile), hoonetele ja teiste inimeste eraomandile. Seadmega on keelatud lennata üle linnade ja asulate, rahvahulga kohal, sealhulgas randade, teiste inimeste valduste, parkide jne. Keelatud on läheneda mis tahes lennuväljale vähem kui 5, 5 km kaugusele, sealhulgas maandumisrajadele ja kopteriväljakute, haiglate ja politseijaoskondade piirkonnas. Isegi kui te seda ei teadnud, toob seaduse rikkumine endaga kaasa karistuse. Lennata saab ainult päevasel ajal ja hea ilmaga operaatori vaateväljas. Kõrgus ei tohi ületada 123 meetrit. Üksikasjalikumat teavet mehitamata õhusõidukite kasutamise kohta Austraalias leiate Austraalia Tsiviillennunduse Ohutusameti asjakohasest jaotisest.

Teeme mõned kokkuvõtted. Kui olete kogu artikli läbi lugenud, olete ilmselt märganud, et enamikus riikides on mehitamata õhusõidukite kasutamisel sarnased piirangud. Esiteks on need seotud lendude keelamisega teatud piirkondades, privaatsuse ja omandi kaitsega ning ohutu piloteerimise reeglitega. Samuti tuleb märkida, et tänapäeva populaarsel lennurežiimil (FPV) on oma ohutuse seisukohast oma eripärad, seetõttu saab enamikus riikides FPV pilootimist teostada ainult teise isiku juuresolekul, kes saab vajadusel õhusõidukit juhtida. Mõnikord keelavad mõned riigid, näiteks Lõuna-Aafrika, sellised lennud lihtsalt ära. Kuid neid küsimusi tuleks täpsustada iga konkreetse juhtumi puhul eraldi.

Ostukorv
Autentiseerimine

Kas teil pole veel kontot?

Loo kasutaja
Tootekategooriad
Jälgi meid:
Cookies
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.
Nõustun