+372 5430 1080
10:00 - 18:00
info@modelforce.eu

Privaatsuspoliitika

Avaleht » Privaatsuspoliitika

Seda Veebilehte kasutades nõustub Klient meie privaatsuspoliitika tingimuste ja andmete töötlusega

Veebilehe kasutamisega Klient kinnitab, et on tutvunud privaatsustingimustega ja nendega nõustunud. Kui Klient ei ole antud tingimustega nõus siis sellisel juhul peaks ta hoiduma Veebilehe kasutamisest.

Andmekaitse

Veebi administraatorid ModelForce.eu (edaspidi “Sait”) ei saa edastada ega avalikustada kasutaja (edaspidi “Kasutaja”) poolt registreerimise ja Saidi funktsioonide kasutamise käigus esitatud teavet kolmandatele isikutele, välja arvatud juhtudel, mida kirjeldavad selle riigi õigusaktid, kus kasutaja tegutseb, ning juhtudel, kui kasutaja kohta käiva teabe vabatahtlik esitamine on avalikuks juurdepääsuks piiramatule arvule isikutele. Üksikute teenuste kasutamisel nõustub Klient, et teatud osa tema isikuandmetest muutub avalikult kättesaadavaks.

Veebilehel on õigus edastada Kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele järgmistel juhtudel:

 • Klient on selliste toimingutega nõustunud.
 • Andmete edastamine on vajalik selleks, et Klient saaks kasutada teatud teenust või antud nõue on sõlmitud Kliendiga lepingust tulenev.
 • Andmete edastamine on ette nähtud Eesti Vabariigi kehtivate õigusaktidega kehtestatud korras.
 • Veebilehe võõrandamise korral uus omanik võtab üle kõik kohustused järgida käesoleva privaatsuspoliitika tingimusi.

Isikuandmete saamine

Veebilehel suhtlemiseks peab Klient sisestama mõned isiklikud andmed. Esitatud andmete kontrollimiseks jätab Veebileht endale õiguse nõuda identiteedi tõendamist online või offline režiimis.

Kliendi isikuandmete töötlemine toimub määratalemata perioodi jooksul lähtudes õiguslikust alusest, automatiseeritud või mitteautomatiseeritud süsteemide rakendamisel. Kliendi isikuandmete töötlemine toimub vastavalt Eesti Vabariigi „Isikuandme kaitse seadusele”.

Isikuandmete kasutamine

Veebileht kasutab Klient isikuandmeid teenindamiseks ja pakutavate teenuste kvaliteedi parandamiseks. Osa isikuandmetest võidakse edastada panka või maksesüsteemi, kui selle teabe edastamine on tingitud raha ülekandmise korrast maksesüsteemi, mille teenuseid Klient soovib kasutada. Veebileht teeb kõik endast oleneva, et säilitada Kliendi isikuandmeid kindlalt. Isikuandmeid võidakse avalikustada seaduses kirjeldatud juhtudel või siis, kui Veebileje administratsioon peab selliseid toiminguid vajalikuks, et järgida õiguslikku protseduuri, kohtumäärust või kohtuprotsessi, mis on vajalik, et kasutaja saaks Veebilehega töötada. Muudel juhtudel ei avaldata Kliendi poolt Veebilehele edastatavat teavet mitte mingil juhul kolmandatele osapooltele. Veebileht jätab endale õiguse saata e-kirju lehe Klientidele, kes on varem tellimuse teinud või oma andmed jätnud.

Veebilehe administratsioon on kohustatud:

 • Kasutada saadud teavet ainult käesolevas privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkidel.
 • Tagama, et konfidentsiaalset teavet hoitakse privaatselt, mitte avaldada ilma Kliendi eelneva kirjaliku loata, samuti mitte müüa, vahetada ega muul võimalikul viisil avalikustada Kliendi edastatud isikuandmeid, välja arvatud käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud juhtudel.
 • Võtta kasutusele ettevaatusabinõud, mis on seotud Kasutaja isikuandmete konfidentsiaalsuse tagamiseks vastavalt protseduurile, mida tavaliselt kasutatakse seda tüüpi teabe kaitsmisekst.
 • Kliendi isikuandmete blokeerimist sellest hetkest alates kui Klient ise või tema seaduslik esindaja või isikuandmete õiguste kaitseks volitatud asutus esitab taotluse ebatäpsete isikuandmete või ebaseaduslike toimingute ilmnemise korral.

Teave konfidentsiaalsusgarantiide kohta maksepangakaartide kasutamisel:

Ettevõtte juhib tähelepanu, et tellimuse vormistamisel kasutatatava deebet- või krediitkaardiandmete või muu maksevormide andmete töötlemise tagab partnerpank AS LHV Pank ning see on vastavuses kohaldatavate seaduste, määruste ja PCI DSS – maksekaarditööstuse andmeturbestandardiga.

Maksete tegemisel teie poolt edastatud isikuandmed (nimi, aadress, telefoninumber, e-post, pangakaardi number) peetakse konfidentsiaalseteks ega kuulu mingil juhul avalikustamisele. Seda teavet ei salvestata ettevõtte serveris, andmete edastamine toimub ainult partnerpangale. Muud maksetega seotud infot ei väljastata partnerpanga poolt välja arvatud maksekorralduse kinnitus.

Teabe edastamisel kasutatakse spetsiaalseid online-kaardimaksete turvatehnoloogiaid ja andmeid töödeldakse töötlemisettevõtte turvalises kõrgtehnoloogilises serveris.

Suhtlemine

Peale seda kui Klient on sisestanud oma andmed Veebilehel registreerimiseks saadetakse talle vastavasisuline teavitus. Kui Klient peaks otsustama, et ta ei soovi Veebilehe poolt edastatavat teavet enam saada, võib ta kasutades Veebilehel vastavat linki selle teenuse saamisest loobuda talle sobival ajal.

Lingid

Veebileht võib sisaldada teiste veebilehtide linke. Veebileht ei vastuta nende veebilehtide sisu, kvaliteedi ja turvapoliitika eest. Antud privaatsusavaldus kehtib ainult otse antud Veebilehel postitatud teabe kohta.

Turvalisus

Veebileht rakendab Kliendi konto turvalilise tagamiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslike meetmeid.

Veebilehe administratsioon rakendab isiku andmete turvalilise tagamiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslike meetmeid, et kaitsta Kliendi isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, blokeerimise, levitamise, muutmise, kaotsimineku või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Kliendi isikuandmete kaotamise või avalikustamise korral teavitab Veebilehe administratsioon Klienti isikuandmete kadumisest või avaldamisest.

Veebilehe administratsioon ei vastuta konfidentsiaalse teabe kaotamise või avalikustamise korral kui see antud konfidentsiaalne teave:

 • Sai avalikuks omandiks enne selle kaotamist või avalikustamist.
 • See saadi kolmandalt osapoolelt, kuni saidi administratsioon oli selle kätte saanud.
 • Avalikustati Kliendi enda nõusolekul.

Muuda märguandeid

Veebileht jätab endale õiguse teha andtud Privaatsuspoliitikas muudatusi ilma Kasutaja nõusolekuta ja ette teatamata. Uuendused jõustuvad nende avaldamise hetkest. Kliendid saavad Privaatsuspoliitika muudatusi ise jälgida Veebilehel.

Ostukorv
Autentiseerimine

Kas teil pole veel kontot?

Loo kasutaja
Tootekategooriad
Jälgi meid:
Cookies
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.
Nõustun