+372 5430 1080
10:00 - 18:00
info@modelforce.eu

Üldtingimused

Avaleht » Üldtingimused

Käesolevad üldtingimused reguleerivad Veebilehel modelforce.eu (edaspidi Veebieht) avaldatud materjalide ja pakutavate teenuste kasutamise korda.

1. Üldtingimused

Veebilehe vahendusel materjalide ja teenuste kasutamine on reguleeritud Eesti Vabariigi kehtivate õigusaktide normidega.

Käesolev leping on avalik pakkumine. Veebilehel avaldatud materjalidele juurdepääsu saamisel loetakse, et kasutaja on käesolevate üldtingimustega tutvunud ja nõustunud.

Veebilehe administratsioonil on igal ajal õigus üldtingimusi ühepoolselt muuta. Sellised muudatused jõustuvad 3 (kolme) päeva möödumisel üldtingimuste uue versiooni Veebilehele postitamise kuupäevast. Kui kasutaja tehtud muudatustega ei nõustu, on ta kohustatud keelduma Veebilehele juurdepääsust ning lõpetama avaldatud materjalide ja teenuste kasutamise.

2. Kasutaja kohustused

Kasutaja annab oma nõusoleku, et ta ei võtta ette toiminguid mida võidakse pidada Eesti Vabariigi seadusandluse või Rahvusvahelisi õigusi, kaasa arvatud intellektuaalomandi, autoriõigus ja/või sellega kaasnevad õigusi rikkuvaks. Samuti annab kasutaja oma nõusoleku mitte ette võtta mis tahes tegevusi, mis võivad mõjutada Veebilehe igapäeva funktsioneerimist.

Veebilehe materjalide kasutamine ilma autoriõiguste valdajate nõusolekuta ei ole lubatud. Veebilehe materjalide seaduslikuks kasutamiseks on vaja sõlmida Litsentsilepingud (Litsentsileping / Litsensi taotlus) õiguste valdajatega.

Veebilehel avaldatud materjalide, sealhulgas autoriõigustega kaitstud materjalide tsiteerimisel on vaja alati lisada viide antud Veebilehele.

Veebilehel jäetud kasutajate kommentaarid ja muud sissekanded ei tohi olla vastuolus Üldtingimuste, Eesti Vabariigi õigusaktidega või heade kommetega.

Kasutajat hoiatatakse, et Veebilehe administratsioon ei vastuta Veebilehel abitekstidel avaldatud võõrlinkide külastamise ja kasutamise eest.

Kasutaja nõustub, et Veebilehe administratsioon ei kanna otsest või kaudset vastutust Kasutaja ees mis tahes võimalikku kahju tekitamise eest mis võivad Veebilehel avaldatud sisu, autoriõiguste või sarnaste andmete registreerimise, kauba või teenuste saadavuse, lingitud abitekstide kaudu, kuhu Kasutaja on sisenenud iseseisvalt, või mõne muu kanali kaudu saadud infoga kaasneda.

Kasutaja nõustub, et kõigi Veebilehel materjalide ja teenustega või nende mis tahes osaga võib kaasneda reklaam. Kasutaja nõustub, et Veebilehe administratsioon ei kanna sellise reklaamiga seoses mingit vastutust ega kohustusi.

3. Muud tingimused

Kõik käesolevatest Ülditingimustest tulenevad või sellega seotud võimalikud vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

Antud Üldtingimustes sisalduval infol ei ole Kasutajal alust arvata, et ta on sõlminud Veebilehe administratsiooniga käsundus-, partnerlus-, ühistegevuse- või mõnda muu suhe lepingut.

Üldtingimuste mis tahes sätte tunnistamine kohtu poolt kehtetuks või sundtäitmisele mittekuuluvaks ei too kaasa Üldtingumiste muude sätete kehtetust.

Veebilehe administratsioonil on õigust, kui ükskõik milline Kasutaja rikub Üldtingimuste sätteid hiljem rakendada enda ja autoriõiguste huvide kaitsmiseks õigusaluseid meetmeid.

Kasutaja kinnitab, et on tuttav kõigi käesoleva Üldtingimuste punktidega, mõistab neid ja nõustub nendega tingimustega.

Ostukorv
Autentiseerimine

Kas teil pole veel kontot?

Loo kasutaja
Tootekategooriad
Jälgi meid:
Cookies
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.
Nõustun